ติดต่อเรา

 

สถานที่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

 

โทร : 02 412 3441 , 02 411 2258 ต่อ 142

 

อีเมลล์ : eqamtmu@gmail.com